ΕΣΠΑ Τσαρούχας Ηλίας στην Ιστιαία


Το γραφείο το 2005 επεκτάθηκε και στο χώρο των μελετών ΕΣΠΑ για επιδότηση επιχειρήσεων στον τομέα των υπηρεσιών, τουρισμού, μεταποίησης & εμπορίου(MME)

  • Οικονομοτεχνικές Μελέτες για ένταξη Επιχειρήσεων σε Αναπτυξιακά – Επενδυτικά προγράμματα
  • Επενδυτικός Νόμος 3908/2011

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Προδημοσίευση Αναβάθμιση Μικρών Υφισταμένων Επιχειρήσεων (pdf)

Προδημοσίευση Άνεργοι Νεοφυής Επιχειρηματικότητα (pdf)

Προδημοσίευση Δράσης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (pdf)

Προδημοσίευση Τουριστικών Επιχειρήσεων (pdf)


08.06.2015 Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών" ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων έργων.

Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει  την 31.12.2015.

Σημειώνεται ότι απεντάσσονται από το Πρόγραμμα  τα έργα για τα οποία δεν θα υποβληθεί μέχρι την 30.06.2015 και ώρα 24:00 από πλευράς δικαιούχου είτε Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης ή Αίτημα για την λήψη Προκαταβολής  ή οποιοδήποτε Αίτημα Τροποποίησης στο ΠΣΚΕ, είτε έγγραφη γνωστοποίησης της συμβασιοποίησης δανείου έναντι εκχώρησης της επιχορήγησης ή του αιτήματος προς τον δανειοδότη (τραπεζικό ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα) για τη λήψη δανείου έναντι εκχώρησης της επιχορήγησης.

Εξαιρούνται από τις ανωτέρω υποχρεώσεις και παρατείνονται μέχρι τις 31.12.2015 έργα των οποίων η ένταξη οριστικοποιείται μετά την υποβολή και εξέταση αιτημάτων θεραπείας.

Πρόγραμμα «Επιχειρούμε Δυναμικά» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020


ΕΣΠΑ για ΑΜΕΑ